Mariachi

Mexická hudba - představení

Kultura znamená demonstrace duchovních a materiálních činností, výtvorů a hodnot určitého společenství, je to umělecké vyjádření těchto hodnot ve všech jejích rozdílných disciplínách.

Kultury všech míst na světě mají své vlastní aspekty, kterými se projevují, například:
Hudba, tanec, gastronomie, umělecká řemesla, literatura, atd., které obohacují lidskou kulturní informaci každého, který je v kontaktu s touto kulturou. Aspekty hodnot přátelství mezi národy, zvyky a tradice různých kultur rozšiřují naše vnímání a pohled na hodnocení a respektování projevů jiných kultur. Být v kontaktu s hudbou jiných kultur nám dává pohled na chování a způsoby života lidí těchto kultur a současně v nás rozvíjí uměleckou citlivost a vnímání.

Mexičan je charakterizován svou neúnavnou vášní, kterou projevuje prostřednictvím hudby vyjádřením hlubokých citů lásky, smutku, nenávisti, radosti. Harmonická struktura a melodie skladeb vykresluje posluchači jasné, živé a barevné noty a způ

sobuje silný hudební zážitek schopný vytvořit slzy, smích a obdiv toho, kdo přichází poslouchat mexickou hudbu.

Mexická hudba se vyvíjela s její starodávnou indiánskou kulturou. Je interpretována hudebními nástroji, které procházely dějinami, rituály, slavnostmi uctívání bohů nebo ve válečných obřadech. Vždy se užívala odlišná hudba pro rozličné životní situace. Indiánská společnost po dlouhou dobu rozvíjela bohatou hudební kulturu. Byli to Mayové, kteří obývali jihovýchod Mexika, kde čas nestačil vymazat autentické hudební stopy, dochované a interpretované do dnešních dní.

Během let mexická hudba procházela důležitými etapami svého vývoje. S příchodem Španělů v době dobývání hudba zdědila sérii nových stylů a se Španěly zde zůstaly také nové druhy hudebních nástrojů jako kytara, housle a také španělský jazyk. Postupem času přišly i další instrumenty z Evropy, například trumpeta. Avšak genialita a kreativita mexických mistrů - houslařů není zapomenuta či ignorována. To oni dávají typickým mexickým instrumentům jejich pravou originalitu. Utváří se tak autentická inovace, důležitá ve vývoji hudebních stylů celého mexického národa.

Proto mexická kultura a tradice překračuje své hranice a hrdostí se předvádí svou hudbou a písněmi ostatním národům světa. Uzavírá tak pomyslné bratrství s jinými kulturami světa a spojuje svou identitu s jinými zeměmi prostřednictvím hudby.


Mariachi - prezentace

Mariachi - jeho původní název v nářečí Nauhatl (indiánský dialekt původem z centrální části Mexika) znamená "Den oslav".

Mariachi má silné kořeny v mexické identitě, v prožívání a cítění populárních zvyků a tradic. Je to souhra strunných a dechových hudebních nástrojů v harmonickém uspořádání zvukových sekvencí. Interpretace je velmi procítěná a hudebník Mariachi přenáší hluboké city vycházející z každé noty.

Pro hraní hudby Mariachi musí existovat citový vztah mezi hudebníkem a hudebním nástrojem. Hudební instrument poskytuje všechny hudební kvality a vlastnosti, které jej charakterizují:

Trumpeta: dechový nástroj, jehož působivý zvuk rozveseluje slavnosti a různé ceremonie a současně jehož zvuk dokáže být jemný a citlivý k vyjádření pocitů lásky nebo smutku.

Housle: strunný smyčcový nástroj. Housle mají jemný a delikátní zvuk. Jsou neúnavným doprovodem, který zdobí hlavní hlas a dávají čarovný výraz stylu Mariachi.

Víhuela: typický mexický hudební nástroj - kytara o pěti strunách. Je podobný klasické kytaře, má jen čtyři pražce. Harmonizuje a doprovází různá hudební citová vyjádření svým odvážným a brilantním zvukem, které tímto obohacuje. Plně uspokojuje potřeby rytmu Mariachi.

Guitarrón: typický mexický hudební nástroj, který má šest strun (podobný kytaře, ale nemá pražce na hmatníku) a vytváří tóny v rozsahu dvou oktáv. Tóny jsou nižší, blízké kontrabasu. Provází Mariachi a zároveň zkrášluje hudební projev. Zvládá širokou škálu rytmických variací.

Hudebník představuje druhou neoddělitelnou součást Mariachi. "Smysl pro cit" je to, co dává život kvalitám hudebních nástrojů. Hudebník musí mít vnitřní citové spojení s instrumentem pro vytvoření toho nejkrásnějšího a nejušlechtilejšího zvuku v každé hudební části a v každé skladbě.


Mariachi zahrnuje širokou škálu rytmů. Mezi mexické hudební interpretace řadíme:

La Ranchera - má tříčtvrteční tempo podobné walsu a v písních popisuje různé události z venkovského života Mexičanů.

Píseň Ranchera de Amor detailně popisuje ženské citové a tělesné vlastnosti a obdivuje její uchvacující krásu a půvab. Píseň v básnické formě líčí nejkrásnější ženské rysy, které zdobí a ovlivňují život zamilovaného muže.

Romantické bolero - vyjadřuje city a pocity lásky, obdivuje detaily, které přivozují pocit štěstí a naplněné touhy. Skladba má dvoučtvrteční rytmus.

Mezi další interpretace patří také Serenáta. Hraje se a zpívá v noci pod okny domu, kde bydlí žena, kterou se snaží získat muž, který ji miluje. Milovník zpívá pět až šest melodií plných vyznání a romantiky a snaží se získat si srdce ženy.

Skupina Mariachi má toto složení:
2 trumpety
6 houslí
1 vihuela
1 kytara
1 guitarrón

Typické oblečení hudebníků Mariachi je "Charro Mexicano" (mexický vesničan) - původem z Jalisco - město ve státě Guadalajara. Charros mají oblečení se zdobením ze stříbrného materiálu na švech kalhot, zdobené sako a sombrero s širokou patkou s barevným zdobením a ornamenty. V tomto slavnostním obleku mexického vesničana převažuje černá barva.